Uncategorized

Mặt trời bắt đầu chiếu ánh sáng đầu tiên xuống đất, hong khô giọt nước còn vương trên vạn vật nhưng lại như bất lực trước một người.. Vẫn …