Tháng: Tháng Hai 2019

Tin tức

Các nguyên tắc để lắp ráp patch panel

Trong công tác xây cất mạng, chuyện lắp đặt patch panel rõ ràng giúp hà tiện, nâng cao tốt hơn việc làm và hà tiện thời gian kiến thiết tương đối nhiều. Patch panel là một bảng cắm, thông nhờ đó các cáp sẽ nối liền các sản phẩm máy trong mạng …