Các bước để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp là gì?

Hầu hết các bước được đề cập là quan trọng đối với tất cả các lập trình viên. Các bước sau đây rất quan trọng.

Kết quả hình ảnh cho Các bước để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp là gì?
Đóng góp cho các dự án mã nguồn mở như javascript góc (Angular) · GitHub và jquery cho các ngôn ngữ khác nhiều hơn trên GitHub. (Điều này sẽ thực sự định hướng thói quen viết mã của bạn theo phong cách chuyên nghiệp bởi vì họ sẽ không chấp nhận nó cho đến khi đạt tiêu chuẩn và bạn sẽ cần phải đọc mã chuyên nghiệp để tạo tiêu chuẩn.)

Hình ảnh có liên quan
Đọc các mẫu lập trình hoặc một số quy tắc cơ bản và thực hành chúng trong công việc của bạn, như Model / View, Encapsulation và Composition over Inheritance nâng cao hơn:
Model-View-Controller – nên được xem xét cho bất kỳ ứng dụng nào có GUI, mặc dù có các mẫu khác có thể hoạt động trong một số trường hợp nhất định.

Hình ảnh có liên quan
Inversion of Control / Dependency Injection – giảm sự ghép nối giữa các lớp và cho phép kiểm tra đơn vị dễ dàng hơn nhiều thông qua chế nhạo
Nhà máy / Nhà máy trừu tượng – cho phép các lớp tạo phụ thuộc khi cần thiết thay vì phải giữ chúng xung quanh cho cuộc sống của đối tượng.
Làm việc trong hơn 2, 3 ngôn ngữ chỉ để mở rộng khái niệm của bạn, nhưng vẫn giữ được ít nhất một ngôn ngữ trong một ngôn ngữ.
Xem mã của một số lập trình viên tuyệt vời.

Hình ảnh có liên quan
Nếu bạn là newbie làm việc trong sự giám sát của một số chuyên nghiệp.

Kết quả hình ảnh cho Các bước để trở thành một lập trình viên chuyên nghiệp là gì?

Leave a Reply