máy chạy bộ cao cấp

máy chạy bộ được ưa thích

Tứ kiệt rút gươm uốn kẻ sấn vào chợt nghe nói về máy chạy bộ tại nhà. vù vù vù mấy lời gió rít vang lên bên tai .. ba con báo lập tức lăn tròn về phía sau .. chẳng dừng gầm thét lăn lộn .. qua một lúc thì nằm ngửa bụng lên đất .. chẳng hề động đậy. Bác Nhĩ Hốt bước qua trông .. chỉ thấy trên đầu ba con báo máu tươi chảy ròng ròng .. rõ ràng đã bị cao thủ dùng ám khí gõ xuyên vào óc mời có thể ngay sau đó táng mạng.

Y quay đầu trông chỉ thấy sáu kẻ đàn ông đàn bà kẻ Bắc thần sắc bình tĩnh đứng bên cạnh trông .. biết là ám khí do họ phóng ra. Vợ Thích Mộc Chân nhanh chóng tàn bế Hoa Tranh đang hướng dẫn sử dụng máy chạy bộ điện và sợ hãi khóc ngất kẻ trên bên tay Quỳnh Tĩnh .. luôn miệng an ủi .. lạng thời kéo Đà Lôi vào lòng. Tang Côn khó chịu nói về máy chạy bộ tại nhà giá rẻ .: Ai gõ tử cặp báo !? Mọi kẻ im lặng chẳng đáp. Khâm Trấn Ầc nghe lời cặp báo gầm vang ..

sợ yên làm giết Quỳnh Tĩnh bèn quăng ra bốn ngọn Thích tật lê .. chỉ là thanh bên tay một cái lúc ấy mọi kẻ đều chăm chú trông vào cặp báo .. càng chẳng ai chính mắt thấy y thi triển ám khí.Thích Mộc Chân cười lớn đáp .: Tang Côn Huynh đệ .. khi về ta sẽ đền dùng máy chạy bộ điện tài phát. ngươi bốn con báo thực đẹp .. cộng vào năm cặp hắc ưng.Tang Côn cả giận chẳng đáp lời nào.

Cách thức sử dụng máy tập chạy bộ tại nhà

Nhẫn Hãn khó chịu chửi chửi Đô Sử. Đô Sử bị nhục mạ sau số đông  mua máy chạy bộ điện ở đâu.. chợt lên trận lăn lộn dưới đất gào khóc Nhẫn Hãn quát bảo nín đi .. nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến máy tập chạy bộ. Thích Mộc Chân cảm kích ân tình bốn xưa của Nhẫn Hãn .. nhủ thầm chẳng thể vì việc nhỏ này mà để mất hòa khí giữa ba nhà .. ngay sau đó mĩm cười lớn cúi xuống bế Đô Sử lên. Đô Sử chỉ kêu khóc cự đối giằng ra ..

nhưng bị Thích Mộc Chân nắm chặt cổ bên tay .. làm sao mà giằng ra được !? Thích Mộc Chân trông Nhẫn Hãn cười lớn đáp .: Nhủa phụ .. bọn trẻ con đùa giỡn nghịch ngợm có gì lãnh đạo trọng !? Con thấy tHuỳnh nhỏ này hay lắm .. con muốn dùng máy tập chạy bộ rẻ đem đứa con gái này gả cho nó máy chạy bộ .. cha thấy sao !? Nhẫn Hãn thấy Hoa Tranh ba mắt như làn nước .. da trắng như mỡ dê .. trong trắng đáng yêu .. trong lòng rất vui ..

 

Leave a Reply