Tháng: Tháng Mười Hai 2017

Uncategorized

Mặt trời bắt đầu chiếu ánh sáng đầu tiên xuống đất, hong khô giọt nước còn vương trên vạn vật nhưng lại như bất lực trước một người.. Vẫn …
Uncategorized

Tứ kiệt rút gươm uốn kẻ sấn vào chợt nghe nói về máy chạy bộ tại nhà. vù vù vù mấy lời gió rít vang lên bên tai .. …