Mối quan hệ giữa bào thai và người mẹ

Thai nhi sông trong bụng mẹ cần phải có oxy và dinh dưõng, tất cả đều phải dựa vào cơ thể người mẹ cung cấp qua nhau thai, nước ối, màng thai, rốn.

Nhau thai là một cơ quan có đa chức năng nó là sản phẩm của tổ chức nhung mao. Tinh trùng và noãn sau khi thụ tinh bám sâu vào nội mạc tử cung nhờ có các nhung mao. Những nhung mao này không ngừng chia nhánh bám sâu vào nội mạc tử cung hình thành nhau thai tròn. Nhau thai hình thành vào tuần thứ 15-16. Nhau thai thông qua rốn đưa oxy và chất dinh dưõng từ cơ thể mẹ đến thai và hấp thụ các chất thải của thai nhi. Nhau thai còn có thể chông những cảm nhiễm từ bên trong để thai có khả năng miễn dịch vói bệnh tật trong thời gian nằm trong bụng mẹ. Nhaù thai còn sinh ra các loại nội tiết tô’ có lợi cho sự mang thai, làm cho bầu vú ngưòi mẹ có thể chuẩn bị tiết ra sữa, cum cùng khi chuyển dạ đẻ, nhau thai kích thích cho tử cung co bóp để đứa trẻ ra đời. Dây rốn nối liền thai vói nhau thai là cội nguồn sông của bào thai.

Kết quả hình ảnh cho mối quan hệ giữa bào thai và mẹ

Giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai dây rốn dài khoảng 50 cm, đưdng kính khoảng lcm, có tính đàn hồi và xoắn lại với nhau. Bề mặt của rôn được che phủ bỏi màng ôl, trong rốn có 2 động mạch và 1 tĩnh mạch xuyên suốt và làm nhiệm vụ cung cấp chất dinh dưõng và oxy và dẫn thải những thứ bài tiết ra.

Màng thai: Là do noãn sau khi thụ tinh tạo ra một lốp màng bọc lấy thai. Màng thai từ ngoài vào

trong được cấu thành bởi 3 lớp: màng đáy, màng nhung mao, và màng ôi. Từ màng ổi tiết ra nưóc ÔÎ trong màng 01 có đầy nước 01, thai sống trong màng nưóc ốì dễ chịu này. Tác dụng của nước ôfi là bảo vê thai nhi, bảo vệ thân thể mạ. Thông qua nước Ố1 có thể phán đoán tình hình phát dục của thai nhi

Giữa thai và người mẹ có một hệ thống truyền tin thống nhất. Đây chính là cơ sở của việc dạy thai. Bởi thông tin được truyền từ 2 phía: Từ con tới mẹ và từ mẹ tới con.

Có ba phương pháp truyền nhận thông tin:

Truyền tín hiệu về sinh lý:

Giữa mẹ và con có ảnh hưởng qua lại về sinh lý. Ví dụ: Thai có thể thúc đẩy cơ thể người mẹ tiết ra các nội tiết tô” cần thiết để duy trì bào thai làm cho cơ thể ngưòi-mẹ đang mang thai có những thay đổi.

Khi ngưòi mẹ lạm dụng thuốc, nghiện rượu, hút thuốc lá… sẽ xẩy ra một số’ thay đổi về sinh lý ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của thai, nặng có thể dẫn đến dị dạng, tàn phế.

Truyền tín hiệu về hành vi:

Những tình cảm, tính tình, cảm giác, nhận biết… giữa mẹ và con đều có ảnh hưỏng đến nhau. 

Truyền tín hiệu “siêu cảm giác”

Truyền mốĩ quan hệ này giông như mốĩ quan hệ của “giác quan thứ 6” tuy không có cảm giác từ bên ngoài kích thích nhưng vẫn nhận thức và cảm nhận được đặc trưng về những sự việc ấy.

 

Leave a Reply